1. glozzX
  2. ravieN
  3. AYLIK
  4. IFalconIGameMasTeR
  5. Arda Zenci
  6. Serkan Yildiz